ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision) การบริหารราชการในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ปี 2560 - 2564 ได้ที่ เมนู บริการ --> ดาวน์โหลด  อนึ่ง กรมการปกครองได้ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ปี 2559 - 2562 แล้ว
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง 2559 - 2562
 • นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย ลงพื้นที่ดูแลและให้การช่วยเหลือโดยการมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาก
  1 ครั้ง
  นายอำเภอขนอมเยี่ยมโครงการประชารัฐ คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นายอำเภอขนอม ตรวจดูความสะอาดชายหาด คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นายอำเภอขนอม ทำ MOU กับผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  ในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  ในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  งป.737 สน.สก.โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.2/ว 5576 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ประ<<อ่านต่อ>>
  มท0305.3/ว 3423 ประกาศการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับท<<อ่านต่อ>>
  มท0305.3/- การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลปร<<อ่านต่อ>>
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................