ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision) การบริหารราชการในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ปี 2560 - 2564 ได้ที่ เมนู บริการ --> ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง 2559 - 2562
 • พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  1 ครั้ง
  นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ นางโชติกา ศรีมูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองไผ่ เป็นประธานในพิธีมงคลสมรส คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  .นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาจิตให้มีสติ สมาธิในการดำเนินชีวิต ประจำปี 2560 คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) โดยการสวดพระอภิธรรม คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  ในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  ในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  งป.729 - 732 สน.อส.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป<<อ่านต่อ>>
  งป.739 สน.ปท.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.3/ว 116 การรับสมัครคััดเลือกข้าราชการพลเรือนสามั<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.3/ว824 การรับสมัครคััดเลือกข้าราชการพลเรือนสามั<<อ่านต่อ>>
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................