ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision) การบริหารราชการในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ปี 2560 - 2564 ได้ที่ เมนู บริการ --> ดาวน์โหลด  อนึ่ง กรมการปกครองได้ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ปี 2559 - 2562 แล้ว
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง 2559 - 2562
 • .นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการออกโฉนดที่ดินทับซ้อนทางสาธารณะ
  1 ครั้ง
  .นายจรัส ศรีมูลนายอำเภอหนองไผ่ เป็นประธานในพิธีเปลี่ยนผ้าห่มเจดีย์ลอย คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพหลวงพ่อไพทูลย์ จิตตวุฒโฒ คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่หนูหนิ่ง ทักษิณ คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  ในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  ในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  งป.855 สน.อส.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป<<อ่านต่อ>>
  มท 0320/160 โครงการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒน<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.3/ว362 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาส<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.5/ว 2087 เร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข<<อ่านต่อ>>
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................